הדואר המרכזי - Tarpukario architektūra
חזור

הדואר המרכזי

9°C
שדרות לייסבס 102, קובנה
לשמוע
מסלולים

כשמדפדפים בעיתוני קאונס של העשור הרביעי של המאה ה20 מתברר שבניית ההיכל החדש של הדואר המרכזי הוא אחד הנושאים החמים עליו התדיין הציבור. כיום הולדתו של אחד המבנים הייצוגים העיקריים שנבנו בקאונס בתקופת בין המלחמות אפשר להחשיב את ה2 בינואר 1932 – ביום זה הדואר החל לתפקד לאחר שהועבר כל הציוד ממבנה הדואר הישן ברחוב ק. דונלייטיס בימים האחרונים של שנת 1931. היסטורית הבניין מחזירה אותנו ל 1924 כשהתחילו לדבר על הצורך במבנה דומה, היום מחשיבים את שנת 1930 כתאריך תחילת הבניה, שכן זו הייתה שנה שהוקדשה לכבוד ויטאוטס הגדול. בשנה זו צוינו 500 שנה למותו של הדוכס הגדול והעיר קאונס חגגה את המאורע ב”בום” של בנייה.

יוצר הפרויקט של הדואר המרכזי היה פליקסס ויסברס – אחד האדריכלים העסוקים ביותר בתקופת בין המלחמות, הוא לא היה הראשון שהגה את מראהו של המבנה בעתיד אבל דווקא הוא קיבל את הזכות להקים את הבניין. בניית המבנה עלתה 1.5 מליון ליטס ועוד רבע מליון עלה עיצוב הפנים שהיה מקושט פרטי אומנות רבים עליהם עבדו ציירים מהידועים ביותר בתקופת בין המלחמות, בנושא סמלי דואר (למשל פטרס קלפוקס צייר כ103 בולים), היום מבנה הדואר נחשב לדוגמה העיקרית של הסגנון הליטאי הלאומי. במילים האלו “סגנון ליטאי לאומי” קרא לו גם האדריכל יוצר הפרויקט. יחד עם זה, נחשב המבנה כמבנה הראשון המתחיל את סגנון הפונקציונליזם.

במה היה המבנה חדיש ודוגמה לאדריכלות מודרנית ב1932? חמש קומות ומרתף, מעליות, חללים מוארים ומרווחים, מקלחות לעובדם, הימנעות מפרטים לא הכרחיים – כל אלה הם כבר כמה סיבות להיקרא מודרני בזמנים האלו. החזית בעלת הקווים הקשתיים האופייניים לאדריכלות המודרנית של קאונס התקשטה בשעון אלקטרוני מספר שנים לאחר תחילת הבניה, ומדרגות הכניסה המונומנטליות לא איבדו את איפיונן העכשווי גם במאה ה21.

כמו בתקופת בין המלחמות גם כיום הדואר המרכזי של קאונס הוא אחד המבנים העיקריים והיקרים לליבם של תושבי העיר שבו משתלבים המודעות האדריכלית וגאווה לאומית.

לפי החלטת הקומיסיה האירופית מ2015 ארבעים וארבע מבנים מודרניים מתקופת בין המלחמות בקאונס הוכנסו לרשימת אתרי מורשת הסטורים, ביניהם מבנה הדואר המרכזי.

הדואר המרכזי

שדרות לייסבס 102, קובנה

כשמדפדפים בעיתוני קאונס של העשור הרביעי של המאה ה20 מתברר שבניית ההיכל החדש של הדואר המרכזי הוא אחד הנושאים החמים עליו התדיין הציבור. כיום הולדתו של אחד המבנים הייצוגים העיקריים שנבנו בקאונס בתקופת בין המלחמות אפשר להחשיב את ה2 בינואר 1932 – ביום זה הדואר החל לתפקד לאחר שהועבר כל הציוד ממבנה הדואר הישן ברחוב ק. דונלייטיס בימים האחרונים של שנת 1931. היסטורית הבניין מחזירה אותנו ל 1924 כשהתחילו לדבר על הצורך במבנה דומה, היום מחשיבים את שנת 1930 כתאריך תחילת הבניה, שכן זו הייתה שנה שהוקדשה לכבוד ויטאוטס הגדול. בשנה זו צוינו 500 שנה למותו של הדוכס הגדול והעיר קאונס חגגה את המאורע ב”בום” של בנייה.

יוצר הפרויקט של הדואר המרכזי היה פליקסס ויסברס – אחד האדריכלים העסוקים ביותר בתקופת בין המלחמות, הוא לא היה הראשון שהגה את מראהו של המבנה בעתיד אבל דווקא הוא קיבל את הזכות להקים את הבניין. בניית המבנה עלתה 1.5 מליון ליטס ועוד רבע מליון עלה עיצוב הפנים שהיה מקושט פרטי אומנות רבים עליהם עבדו ציירים מהידועים ביותר בתקופת בין המלחמות, בנושא סמלי דואר (למשל פטרס קלפוקס צייר כ103 בולים), היום מבנה הדואר נחשב לדוגמה העיקרית של הסגנון הליטאי הלאומי. במילים האלו “סגנון ליטאי לאומי” קרא לו גם האדריכל יוצר הפרויקט. יחד עם זה, נחשב המבנה כמבנה הראשון המתחיל את סגנון הפונקציונליזם.

במה היה המבנה חדיש ודוגמה לאדריכלות מודרנית ב1932? חמש קומות ומרתף, מעליות, חללים מוארים ומרווחים, מקלחות לעובדם, הימנעות מפרטים לא הכרחיים – כל אלה הם כבר כמה סיבות להיקרא מודרני בזמנים האלו. החזית בעלת הקווים הקשתיים האופייניים לאדריכלות המודרנית של קאונס התקשטה בשעון אלקטרוני מספר שנים לאחר תחילת הבניה, ומדרגות הכניסה המונומנטליות לא איבדו את איפיונן העכשווי גם במאה ה21.

כמו בתקופת בין המלחמות גם כיום הדואר המרכזי של קאונס הוא אחד המבנים העיקריים והיקרים לליבם של תושבי העיר שבו משתלבים המודעות האדריכלית וגאווה לאומית.

לפי החלטת הקומיסיה האירופית מ2015 ארבעים וארבע מבנים מודרניים מתקופת בין המלחמות בקאונס הוכנסו לרשימת אתרי מורשת הסטורים, ביניהם מבנה הדואר המרכזי.

התגובה שלך

Siųsti
התגובה נשלחה בהצלחה!