Szkoła im. Žemaitė - Tarpukario architektūra
DO TYŁU

Szkoła im. Žemaitė

0°C
Šviesos g. 15, Rejon telszewski
Słuchaj
Trasy

W dniu 4 października 1936 r. uroczyście otwarto trzy nowe budynki. Po pierwsze, jest to nowy budynek gimnazjum, które było otwarte w 1918 r. oraz było nazwane imieniem biskupa Motiejusa Valančiusa. Było to długo oczekiwane święto dla całej wspólnoty oraz uczniów, którzy dotychczas mieścili się w dwóch do nauki nieprzystosowanych budynkach, pomimo że w nich wykładał Vydūnas oraz Šatrija Ragana.

Autor modernistycznego pod każdym względem projektu Steponas Stulginskis opanował zasady modernizmu podczas odbywania studiów w Pradze. W jego życiorysie odnotowuje się też więcej budynków placówek oświatowych, włączając w tym samym roku otwartą w Telszach szkołę początkową oraz nowoczesny szpital okręgowy wyposażony w osobny blok operacyjny, do którego nabyty w Niemczech sprzęt kosztował 100 000 LTL.

Pracując nad placówkami oświatowymi architekt zwykle projektował cały ich teren – plac sportowy oraz plac zabaw, sad. Jednak właśnie niniejsze gimnazjum jest prawdopodobnie najbardziej autentycznym wzorem modernizmu oraz konstruktywizmu. Dzisiaj brzmi nieprawdopodobnie, jednak nauczyciele gimnazjum przeznaczyli jedno swoje wynagrodzenie na to, aby szkoła miała balkon.

Architekt budynku S. Stulginskis po wojnie obejmował stanowisko Prezesa Zarządu Litewskiego Związku Architektów oraz Dziekana Wydziału Architektury Kowieńskiego Uniwersytetu Państwowego (później Kowieńskiego Instytutu Politechnicznego, Kowieńskiego Uniwersytetu Technicznego). W późniejszym okresie został zesłany, zaś po powrocie na Litwę nadal pracował w dziedzinie architektury i budowy.

W latach okupacji niemieckiej 50 gimnazistów trafiło do getta żydowskiego w Telszach. W latach wojennych w budynku działał szpital, a więc uczniowie ponownie pobierali naukę w pomieszczeniu nieprzystosowanym do nauki. Wspólnota potrafiła zachować bibliotekę gimnazjum – książki oraz inny inwentarz przechowywano w stodole muzeum „Alkos”.

Gimnazjum dla dziewcząt nazwano imieniem pisarki litewskiej literatury klasycznej w 1945 r. podczas obchodzenia setnej rocznicy jej urodzin. W późniejszym okresie po przyłączeniu do niego chłopców placówce nadano miano Szkoły Średniej im. Žemaitė, w dniu dzisiejszym jest to gimnazjum. Gimnazjum może się pochwalić imponującą listą byłych uczniów, wśród których można wymienić Vytautasa Mačernisa, Almę Adamkienė, Alfredasa Bumblauskasa oraz wiele innych artystów, działaczy społecznych, naukowców, sportowców.

Szkoła im. Žemaitė

Šviesos g. 15, Rejon telszewski

W dniu 4 października 1936 r. uroczyście otwarto trzy nowe budynki. Po pierwsze, jest to nowy budynek gimnazjum, które było otwarte w 1918 r. oraz było nazwane imieniem biskupa Motiejusa Valančiusa. Było to długo oczekiwane święto dla całej wspólnoty oraz uczniów, którzy dotychczas mieścili się w dwóch do nauki nieprzystosowanych budynkach, pomimo że w nich wykładał Vydūnas oraz Šatrija Ragana.

Autor modernistycznego pod każdym względem projektu Steponas Stulginskis opanował zasady modernizmu podczas odbywania studiów w Pradze. W jego życiorysie odnotowuje się też więcej budynków placówek oświatowych, włączając w tym samym roku otwartą w Telszach szkołę początkową oraz nowoczesny szpital okręgowy wyposażony w osobny blok operacyjny, do którego nabyty w Niemczech sprzęt kosztował 100 000 LTL.

Pracując nad placówkami oświatowymi architekt zwykle projektował cały ich teren – plac sportowy oraz plac zabaw, sad. Jednak właśnie niniejsze gimnazjum jest prawdopodobnie najbardziej autentycznym wzorem modernizmu oraz konstruktywizmu. Dzisiaj brzmi nieprawdopodobnie, jednak nauczyciele gimnazjum przeznaczyli jedno swoje wynagrodzenie na to, aby szkoła miała balkon.

Architekt budynku S. Stulginskis po wojnie obejmował stanowisko Prezesa Zarządu Litewskiego Związku Architektów oraz Dziekana Wydziału Architektury Kowieńskiego Uniwersytetu Państwowego (później Kowieńskiego Instytutu Politechnicznego, Kowieńskiego Uniwersytetu Technicznego). W późniejszym okresie został zesłany, zaś po powrocie na Litwę nadal pracował w dziedzinie architektury i budowy.

W latach okupacji niemieckiej 50 gimnazistów trafiło do getta żydowskiego w Telszach. W latach wojennych w budynku działał szpital, a więc uczniowie ponownie pobierali naukę w pomieszczeniu nieprzystosowanym do nauki. Wspólnota potrafiła zachować bibliotekę gimnazjum – książki oraz inny inwentarz przechowywano w stodole muzeum „Alkos”.

Gimnazjum dla dziewcząt nazwano imieniem pisarki litewskiej literatury klasycznej w 1945 r. podczas obchodzenia setnej rocznicy jej urodzin. W późniejszym okresie po przyłączeniu do niego chłopców placówce nadano miano Szkoły Średniej im. Žemaitė, w dniu dzisiejszym jest to gimnazjum. Gimnazjum może się pochwalić imponującą listą byłych uczniów, wśród których można wymienić Vytautasa Mačernisa, Almę Adamkienė, Alfredasa Bumblauskasa oraz wiele innych artystów, działaczy społecznych, naukowców, sportowców.

Twój komentarz

Wyślij
Komentarz został pomyślnie wysłany!